Blockchain, Cryptocurrencies, AI

Blockchain, cryptocurrencies, but also artificial intelligence (AI) have become an important part of the world of business, law and commerce. We are pleased when our clients focus on the latest technologies and we are always at their side.
steiniger-law-blockchain-cryptocurrencies-ai

Blockchain, Kryptomeny (Cryptocurrencies), ale aj Umelá Inteligencia (AI) predstavujú pre existujúce právne systémy značnú výzvu. Veľakrát sa stáva, že lokálne právo detailne nerieši problematiku nových technológií, a  preto je dobré poznať špecifiká existujúceho trhu. Často sa stáva, že ani klienti nevedia celkom presne vymedziť možné dopady svojho podnikania pri využití technológie blockchain, pri podnikaní s kryptomenami, či pri  využívaní alebo vývoji technológie pracujúcej s umelou inteligenciou (AI). Túto prácu naši klienti s  dôverou zverujú práve Steiniger. Či už sa jedná o  posúdenie regulačných povinností (compliance), rizík, alebo navrhnutie vhodného právneho dizajnu pre konkrétny projekt, pre našich klientov sme vždy spoľahlivým partnerom.

Tokenizácia assetov, ICO, ťažba kryptomien (mining), ale aj obyčajné prijímanie kryptomien pri bežnom fungovaní firmy sú oblasti, v  ktorých radi poskytneme naše know-how. Navigácia vo svete komplikovaných regulácií a  usmernení nám nerobí žiaden problém. Navyše, vďaka dobrým partnerom z  okolitých krajín vieme zastrešiť aj medzinárodné operácie.

Umelá Inteligencia - Artificial Intelligence (AI) je pomerne nové odvetvie, ktoré sa za poslednú dekádu dostáva do popredia hlavne vo sfére autonómnych vozidiel (napr. Tesla) a  osobných asistentov (Siri, Alexa, alebo Cortana). Dostávame sa však do éry, keď bude umelá inteligencia ovplyvňovať značnú časť nášho každodenného života. Každá implementácia umelej inteligencie však nesie so sebou rôznorodé a  veľmi individuálne právne riziká. Počiatočná právna analýza, ako aj profylaxia v  podobe dobre naformulovaného „End User Agreement“ je určite tým správnym rozhodnutím pre každú spoločnosť zaoberajúcu sa implementáciou umelej inteligencie. Nehovoriac o  regulačných otázkach, otázkach bezpečnosti dát a  ochrany osobných údajov, ako aj o  etických rámcoch pri nastavení hraníc, kde a ako môže umelá inteligencia fungovať.

S čím pomáhame najčastejšie v  oblastiach Blockchain / Kryptomeny (Cryptocurrencies):

 • Konzultácie blockchain projektov a posúdenie regulačných povinností (compliance)
 • Analýza právnych rizík blockchain projektov
 • Právna asistencia pri Initial Coin Offering (ICO) vrátane navrhnutia vhodnej korporátnej štruktúry a analýzy daňových dopadov
 • Návrhy optimálneho dizajnu pre blockchain projekty z  hľadiska práva, daní a  jurisdikcie
 • Tokenizácia na blockchaine (konzultácie týkajúce sa dizajnu služieb projektov)
  • Currency Token (mena)
  • Equity Token (podiel na spoločnosti)
  • Utility Token (platba za sluzby)
  • Security Token (častokrát prirovnávaný k  cennému papieru)
 • Používanie kryptomien v  obchodnom styku – vypracovanie právno-daňových stanovísk a  interných smerníc
 • Ťažba kryptomien (mining) – daňovo-právne poradenstvo v podobe prípravy právnych analýz zákonov pre minerov

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti Umelá inteligencia (Artifical Intelligence):

 • Projekty s  Umelou Inteligenciou (Artifical Intelligence Projects) – analýza rizík, aktuálnej regulácie a  profylaxia
 • Formulácia End User Agreement
 • Právne posúdenie bezpečnosti spracúvania dát a  ochrany osobných údajov / GDPR
 • Ochrana autorského práva a príprava licečných zmlúv
 • Registrácia ochrannej známky (Trademark), patentu či úžitkového vzoru
 • Príprava Etického kódexu vývoja a využívania umelej inteligencie
Facebook Twitter Google+ LinkedIn